Tuyển dụng

Cộng tác viên Kinh doanh - Đầu tư Dự án Lò đốt rác

Cộng tác viên Kinh doanh - Đầu tư Dự án Lò đốt rác

30/06/2022

Tuyển dụng: Cộng tác viên Kinh doanh - Đầu tư Dự án Lò đốt rác

Kế toán Tổng hợp

Kế toán Tổng hợp

18/04/2022

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Giám đốc Kinh doanh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Giám đốc Kinh doanh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

26/03/2022

Tuyển dụng: Giám đốc Kinh doanh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Cán bộ Kinh doanh Lò đốt rác làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

Cán bộ Kinh doanh Lò đốt rác làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

12/12/2021

Tuyển dụng: Cán bộ kinh doanh Lò đốt rác làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh